RSS
 

Przyjaźń z Jezusem

15 maj

Jeśli ktoś chce się przyjacielem Jezusa nazywać,

Musi przykazania Jego wykonywać.

Miłości do tego nam trzeba,

Aby wykonywać przykazania pochodzące z nieba.

Oddać życie za brata lub siostrę,

Z ciała nie wydaje nam się to proste,

Ale Chrystusa miłość taka była,

Na własne korzyści w tym życiu nie liczyła.

Miłość i Chrystus to jedno,

To jest nowego przymierza sedno.

Miłość do nieprzyjaciela, wroga,

Tędy też prowadzi Chrystusa droga.

Gdy oddamy siebie samych i wszystko,

Wtedy będziemy z Chrystusem bardzo blisko.

Posłuszeństwo ze szczęściem musi się łączyć,

Bo inaczej z niechęcią przez życie będzie się kroczyć.

A Bogu to się nie podoba,

Gdy widzi ochotę to i sił doda.

Nie tak łatwo być Jezusa przyjacielem,

Doświadczeń wtedy jest wiele,

Ale też świadectw Jego działania,

I wiele potwierdzeń Jego miłowania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Wdzięczność Bogu i Chrystusowi

13 maj

Czy jestem wdzięczna, że mogę mieć społeczność z Bogiem?

Za to, że mogłam wejść na świętą drogę?

Za to, że dzięki Chrystusowi, Bóg drzwi nieba mi otworzył,

Za to, że mam możliwość czytać Słowo Boże?

 

Dziękuję Ci, Jezu, mój Panie,

Za to, że mnie z tego świata uratowałeś,

Za to, że trzymasz mnie w Swoich dłoniach,

Pozwoliłeś mi chodzić po niebiańskich błoniach.

 

Tobie chcę zawsze dziękować,

Za to, że z Twego stołu mogę kosztować,

Za każde świadectwo troski o moje święte życie,

Obdarzasz mnie łaską Swą tak obficie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Ufność Chrystusowi

11 maj

Czy Jezusowi ufamy?

Czy Jego Słów z cały sił się trzymamy?

Zadajmy sobie te pytania,

Ufność jest trudna dla ciała do wykonania,

Ale Bóg wie czego nam potrzeba,

Daje nam codziennie Swój chleb z nieba.

Proste to jest, ale i wspaniałe,

Nie uważaj, że to jest za małe.

Codziennie doświadczajmy Boże cuda,

Nie myślmy „uda się czy nie uda”,

Ale ufność doskonała niech w nas będzie,

Bo tylko ten nagrodę w niebie zdobędzie.

Pociągajmy innych do wieczności,

Ale nie czyńmy tego z konieczności,

Lecz  z naszej do Chrystusa miłości.

Bo nic sami z siebie dobrego nie możemy uczynić,

Jedynie z Jego łaski do Bożej chwały możemy się przyczynić.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii wiersze

 

Znaczenie przyjęcia Jezusa Chrystusa

14 lip

Przyjaźń z Jezusem niszczy wszystkie inne ludzkie więzi,

Jeżeli ludzkie przyjaźnie są dla nas ważniejsze, jesteśmy jak na uwięzi.

Żadne rzeczy nie mogą być od Jezusa ważniejsze,

Oddajmy wszystko, a będą nam dane rzeczy wznioślejsze.

Łączy się to tu często z doświadczeniem,

Ale końcem tego jest wspaniałe uwielbienie.

Jezus nie pozwala w nas na nic ciemnego,

Bo On z ciemnością nie ma nic wspólnego.

Czy chcemy przyjąć Jezusa jako światłość,

Ze świadomością, że przenika wszystko Jego jasność?

Nie czyńmy nic, co Bogu się nie podoba,

Niech w nas będzie miłości ozdoba.

Nie dawajmy nikomu nic ze starego „ja”,

Bo to wcale nie będzie wynik dobra.

Jezus daje światło, aby nas zbawić,

Nie możemy tego światła zgasić,

Musimy brać za to odpowiedzialność,

Życie z Bogiem – niech to będzie nasza realność.

Czy chcemy prawdziwego Jezusa, który nam pokazuje gdzie żeśmy zbłądzili,

On chce, abyśmy właściwą drogą po tej ziemi chodzili.

Bóg nie chce, aby wśród nas były zwady,

Bo to jest posłuchanie i wykonanie złej rady.

Jest tylko jedna droga,

Tylko dzięki Jezusowi mamy możliwość powrotu do Boga.

Jezus sprawił, że przejście tą drogą jest dla nas możliwe,

Że mimo doświadczeń jest ono szczęśliwe.

Aby na tej drodze do końca pozostać,

Trzeba temu z Bożą odwagą sprostać.

Czy chcemy Jezusa władzy się poddać?

Całe swoje życie we władanie Mu oddać.

Ciało tego nie lubi,

Bo to buduje ducha, a ciało gubi.

Jezus tak samo poddał się Bogu całkowicie,

Został za to wynagrodzony sowicie.

Nie możemy przyjąć Jezusa tylko w chwale,

Musimy przyjąć Jezusa życie całe.

Tak samo przyjmijmy Jego hańbę i cierpienie,

Przyjmijmy w pokorze każde doświadczenie.

Bóg dał nam Syna Swego,

Abyśmy stali się podobni do Niego.

Życie w Bożej woli niech będzie naszą radością,

Przychodźmy do naszego Pana z miłością.

Jezus jest Głową Kościoła,

On na Swój wzór zmienić nas zdoła.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Znajomość woli Boga

14 lip

Asa, jako król judzki, pięknie szedł za Panem,

Ale niestety gdy przyszło doświadczenie, poszedł za ciałem.

Sprowadziło go to na złe drogi,

A gdy zachorował na nogi,

Poszedł po pomoc do lekarzy,

Odtrącił ratunek Boży.

Bóg chce, aby polegać na Nim,

Aby nie polegać na swoim zapasie sił.

Nasze siły mogą zawodzić,

Ale gdy na Panu się  oprzemy, 

Z Jego drogi schodzić nie będziemy.

Toczmy bitwy duchowe,

To są jedyne bitwy, które według Boga są prawidłowe,

Ciałem walczyć nie możemy,

Bo świątynią Bożą już wtedy nie będziemy.

Wstydźmy się siebie, gdy zgrzeszymy,

Gdy lekkomyślnie postąpimy.

Ale Chrystusa się nie wstydźmy,

Takiego wstydu się brzydźmy.

Bądźmy wdzięczni za to, co od Niego dostajemy,

Od samego rana, kiedy z łóżka wstajemy.

Bogu na nas zależy,

Nie chce, aby człowiek ze światem cudzołożył.

Chce, abyśmy cali należeli do Niego,

Abyśmy nie zgadzali się w naszym życiu na nic złego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Stary a nowy testament

14 lip

Bóg w starym przymierzu pozwalał ludziom walczyć cieleśnie,

Dokonywało się to bardzo boleśnie.

W Jezusie Bóg przedstawił nowe przymierze,

Okazało się to w Syna Bożego ofierze.

Jezus już nie walczył cielesnym orężem,

Chodząc przez ten świat duchowo zwyciężał.

Łatwiej jest wziąć cielesny miecz i tak walczyć,

Ale duchowego wroga nie da się tak zwalczyć.

Pokorni, łagodni – tacy chciejmy być,

Bo tak owieczka Jezusa ma żyć.

Naszym wielkim orężem jest też modlitwa,

Kiedy nasze ciało jest słabe, wtedy w mocy Pana wygrana jest bitwa.

Nie możemy w tej bitwie walczyć między sobą,

Bo boju nie toczymy z żadną osobą.

Gdy walka toczy się wśród wojowników,

Robi się wyłom wśród Pańskich szyków.

Bogactwa starego testamentu były fizyczne,

Teraz nasze bogactwa w Chrystusie są bardzo liczne,

Wręcz nie do wyczerpania,

Służą nam do duchowego się wzmacniania.

Pan nie chce widzieć wśród nas złości,

Jesteśmy przeznaczeni do okazywania sobie nawzajem uprzejmości.

Niech nie kierują nami zyski,

Skromność jest przeznaczona dla wszystkich.

Niech rozlewa się wśród nas dobro Boże,

W Chrystusie mamy tego dobra doskonały wzorzec.

Przekazujmy wieści w sposób duchowy,

Aby ktoś o kim mówimy mógł być zbawiony.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Wytrwałość w miłości

14 lip

Nie możemy być jak chrześcijańskie manekiny,

Pan nie chce, aby człowiek był religijny.

Nie bójmy się tego, co diabeł chce wkładać,

Bo wtedy to na nas będzie spadać.

Sami nie upilnujemy swego ciała,

Gdy to chcemy zrobić, dana nam przegrana.

Po to Bóg posłał Chrystusa,

Aby nie straszna nam była żadna pokusa.

Pokazujmy Chrystusa bratu i siostrze,

A nie siebie samego ostrze,

Bo wtedy grzeszymy,

I do Pana już nie należymy.

Gdy człowiek jest szczęśliwy,

Może tym ubogacać innych.

Bóg chce, abyśmy byli radośni,

Gdy napomina jest to wynik troski.

Bóg jest doskonałym Ojcem,

Daje wszystko, co jest złączone ze wzrostem.

Pan Bóg darzy nas tylko dobrem,

Czyni to każdego dnia szczodrze.

Czy jesteśmy Bogu za to wdzięczni?

Do siebie już nie należymy,

Pan chce widzieć, że Mu służymy.

Wybrał nas, abyśmy byli Jego własnością,

Abyśmy nie żyli już swoją pomysłowością.

Mu umiemy tylko niszczyć,

A w Jezusie możemy się o siebie troszczyć.

Miłość to podstawa Kościoła,

Pan, gdy Mu się poddamy uczynić to zdoła.

Bóg jest jak orzeł, który bierze nas, swoje młode, na skrzydła,

Aby ta ziemie nam tu zbrzydła,

Widząc do czego zmierzamy,

Jakie piękno w Chrystusie mamy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Wielokrotnie Bóg przemawiał

09 cze

Wielokrotnie Bóg przemawiał,

Na wiele sposobów przekazać prawdę się starał.

Uczynił to ostatni raz posyłając Syna Swego,

Kogóż mógł posłać na świat większego?

Bóg nie chce, abyśmy tylko słuchali,

Ale abyśmy tą prawdę w życie wprowadzali.

Diabeł nie boi się gdy prawdę znamy,

Ale boi się gdy nią żyjemy, w niej trwamy.

Wytężajmy cały słuch, aby słyszeć Pana,

Aby praca Jego mogła być nad nami wykonywana.

Ciało z duchem nie współpracuje,

Niech więc nasze ciało nie króluje,

Ale niech Pan widocznie nad naszym duchem pracuje.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Paweł – apostoł

08 cze

Paweł był niepozorny, ale miał za sobą Wielkiego Boga,

Dlatego nie dopadała go trwoga.

Nie pokładał ufności w swoim ciele,

Ale opierał się na Chrystusa dziele.

Oddał całego siebie dla Pana,

Piękna służba została mu dana,

Mimo trudów, znoju i prześladowania,

Gdy zakuto go w dyby, nie zabrakło Pana uwielbiania.

Nie stracił wiary do końca swych dni,

Mimo, że było wiele w jego życiu trudnych chwil,

Sam zachęcał innych do życia z Panem,

Wiedział z doświadczenia co w Chrystusie jest ludziom dane.

Jaką pociechę Pan chce dać,

Tym, którzy chcą w Jego woli trwać.

Wieniec chwały będzie naszą własnością,

Gdy żyć będziemy Chrystusową światłością.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze

 

Dawid i Jonatan

05 cze

Piękna przyjaźń łączyła Dawida i Jonatana,

Dusza tego drugiego była zakłopotana,

Bo Dawidowi śmierć groziła,

Raz nawet włócznia rzucona przez Saula prawie go ugodziła,

Ale Pan go chronił i strzegł,

Bo wielki plan dla niego przyrzekł,

Został namaszczony na króla Izraela,

Dlatego był też goniony przez mściciela.

Ale wracając do tej pięknej przyjaźni braci,

Byli oni w stanie oddać za siebie nawzajem swoje życie.

Kochali się jak mało którzy,

Jeden i drugi nie był tchórzem.

Jonatan sprawdził swego ojca,

Czy to co mówią o jego nienawiści jest prawdą do końca,

Okazało się, że było tak jak mówili,

I mimo, że przyjaciele byli sobie mili,

Musieli się rozstać,

Dawid nie mógł już w pobliżu króla pozostać.

Musiał uciekać czym prędzej,

Bo wiedział, że Saul, żeby go zabić na wiele się zdobędzie.

Bardzo się smucili, że jeden z nich odejść musi,

Ale wiedzieli, że nikt ich nie zmusi,

Do rozłączenia się duchowego,

Bo miłowali siebie nawzajem bardziej od siebie samego.

Miłość taką daje tylko Pan,

Człowiek nie jest w stanie wykrzesać jej sam.

Taką miłość Pan chce dawać,

Temu, który Mu w pokorze chce się poddawać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii wiersze